Přejít k hlavnímu obsahu

Plánovaný rozvoj

Airport City

2023

2023

Projekt Airport City přináší nové investiční příležitosti developerům, investorům a dalším společnostem, které se chtějí podílet na rozvoji území mezinárodního letiště a jeho okolí. 

Airport City - vizualizace

Parkovací domy

2026

2026 - 2029

V budoucnu je v plánu rozšíření aktuální kapacity parkovacích míst. Dojde k výstavbě několika nových parkovacích domů a plošných parkovišť, která budou reflektovat budoucí trendy v oblasti mobility včetně potřebné infrastruktury pro elektromobilitu.

Parkovací domy - vizualizace

Rozvoj terminálových kapacit

2027

2027 - 2032

Nejbližší rozvoj terminálových kapacit bude realizován zejména dostavbou Terminálu 2 a Terminálu 1, která s sebou přinese inovativní změny ve způsobu odbavování a nová provozní řešení.

Rozvoj terminálových kapacit - vizualizace

Paralelní dráha

2030+

2030+

Paralelní dráha pomůže zvýšit bezpečnost, snížit hlukovou zátěž a pomůže navýšit provozní kapacitu pro budoucí optimalizaci nárůstu provozu. Letiště Václava Havla Praha patří s kapacitou hlavní dráhy až 46 vzletů a přistání za hodinu k evropské špičce v intenzitě využití jedné dráhy, v roce 2019 při rekordním provozu byla ale tato kapacita na hraně svých možností.

Paralelní dráha - vizualizace

Rozšíření terminálových kapacit

Nejbližší rozvoj terminálových kapacit bude realizován zejména dostavbou Terminálu 2 a Terminálu 1, která s sebou přinese inovativní změny ve způsobu odbavování a nová provozní řešení. Bude významně posílena zejména infrastruktura pro odbavování cestujících a dálkových letadel, vzniknou nové obchodní plochy, díky čemuž dojde také ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a komfortu pro cestující.

Dlouhodobý horizont

Výhledové rozvojové etapy předpokládají kapacitní posílení terminálového komplexu s ohledem na vývoj provozní poptávky. Plánuje se navazující dostavba nového prstu pro další kontaktní stání letadel na dlouhé i střední tratě, rozšiřování ploch pro cestující na příletech a odletech a odpovídající zvýšení všech provozních a odbavovacích kapacit terminálů.

Rozšíření terminálových kapacit

Parkovací domy

Parkovací domy - vizualizace

V budoucnu je v plánu rozšíření aktuální kapacity parkovacích míst. Dojde k výstavbě několika nových parkovacích domů a plošných parkovišť, která budou reflektovat budoucí trendy v oblasti mobility včetně potřebné infrastruktury pro elektromobilitu. Součástí jednoho z nových parkovacích domů, které mají především zvýšit komfort parkování na letišti, bude terminál veřejné a charterové autobusové dopravy. Budovy budou z větší části nahrazovat stávající parkovací kapacity a počítáme v nich s pokročilými IT technologiemi ke sledování obsazenosti a k zajištění bezpečnosti.

 

Vizualizace rozšíření letiště

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace prostoru před Terminálem 2

Vizualizace prostoru před Terminálem 2

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace - Skywalk

Vizualizace - Skywalk

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace rozvoje letiště

Prague Airport City - vizualizace

Skywalk

Skywalk je plánován v ose ulice Aviatická společně s úpravami veřejného prostranství mezi Terminálem 2 a parkovacími domy i jejich bezprostředním okolím. Jeho hlavním účelem je poskytnout cestujícím a návštěvníkům letiště nerušené a bezkolizní propojení mezi objekty ve veřejném prostoru před samotnými terminály. Očekává se napojení především na nové i stávající parkovací domy.

Paralelní dráha

Paralelní dráhový systém tvořený dvěma souběžnými ranvejemi zvýší bezpečnost, přispěje ke zlepšení životního prostředí a bude provozně výrazně efektivnější než je tomu dnes. Dalším významným benefitem je noční uzávěra letiště pro provoz v době mezi půlnocí a půl šestou ranní. Zprovoznění paralelní dráhy znamená zrušení dráhy 12/30, která dnes směřuje nad hustě obydlené oblasti Prahy a Kladenska. V prostoru této tzv. vedlejší dráhy se uvolní velký areál s mimořádnými investičními příležitostmi. Harmonogram zprovoznění paralelní dráhy byl významně ovlivněn dopady pandemie, nicméně aktuálně přípravy intenzivně pokračují.

Paralelní dráha - vizualizace

Doprava cestujících na letiště

V plánu je hned několik inovací pro zlepšení dopravy cestujících na Letiště Václava Havla Praha. Prvním z nich je napojení letiště na železniční síť (Praha-Kladno). Cílem železničního napojení je zajištění přímého spojení letiště s centrem města, kdy by pak cesta na letiště měla trvat 25 minut. Hlavní objekt železniční stanice bude mít ostrovní uspořádání nástupiště s dvěma bočními kolejemi, odkud se cestující dostanou podzemním propojením do terminálů. Došlo k elektrifikaci autobusové linky 119.

Doprava cestujících na letiště - vizualizace vlakového spojení

Železniční síť

Doprava na letiště

Nynější trolejbusová linka 59 spojuje Nádraží Veleslavín s Letištěm Václava Havla Praha. V rámci takzvané malé dopravně-urbanistické studie pak Letiště Praha počítá s úpravou prostoru před terminály tak, aby k nim měla snadný přístup automobilová doprava, ale aby současně ponechala co nejvíce prostoru pěším. Docílí se toho vybudováním nadzemního podlaží, které překryje silnice před terminály. Počítá se také se zavedením moderní dopravní navigace a rozšířením parkovacích míst.

Aktuálně

Letiště Václava Havla Praha úzce spolupracuje se státními úřady v otázce zlepšení dopravní dostupnosti letiště a jeho spojení s centrem města. Jednají o nejvýhodnějším možném přístupu, ať už z pohledu kapacity, rychlosti a dopadu na životní prostředí.

Vizualizace ukazují pouze ideovou představu budoucnosti Letiště Praha.

Kontaktujte nás

Helena Pilnáčková

Helena Pilnáčková

manažer Airport City

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete pomoci s vaším developerským projektem.

Rádi se vám ozveme zpět